info@pneuzoom.sk
|
0918 863 129
|
Obchodné podmienky
|
Záručné a reklamačné podmienky
|
Doprava a doba dodania
|
Rady a tipy

Prečo používať zimné pneumatiky

Čo vedia Slováci o zimných pneumatikách. Výsledky ukázali, že naši vodiči majú relatívne dobrú znalosť o zákonných predpisoch, menej už vieme o ich správnom použití alebo vlastnostiach.

Tak ako každý rok, začínajú sa s blížiacou sa zimou viezť diskusie o zimných pneumatikách, a to na všetkých úrovniach − od krčmových debát až po parlamentné kuloáre. V tejto súvislosti sme si položili otázku – čo vlastne Slováci o zimných pneumatikách vedia?V prieskume bolo oslovených 360 respondentov – vodičov starších ako 18 rokov, z nich 57,5 % boli muži a 42,5 % ženy. Respondenti boli vybraní z troch oblastí − metropoly a väčšie mestá nad 50 tis. obyvateľov (45 % respondentov), menšie mestá a obce (31,9 %) a horské oblasti (23,1 %). Zároveň boli rozdelení do troch vekových skupín: 18–30 rokov, 31–55 rokov a 56 a viac rokov.

Základným kameňom prieskumu bola otázka, či vodiči používajú zimné pneumatiky alebo nie. Z prieskumu vyplynulo, že so zimnými pneumatikami jazdí iba niečo viac ako polovica opýtaných vodičov (56,4%). Podľa očakávania najviac vodičov prezúva svoje automobily na zimné pneumatiky v horských oblastiach (65,1%), naopak najmenej vodičov ich využíva v metropolách, resp. vo väčších mestách, kde zimné pneumatiky využíva iba 50,6 % opýtaných. Pri pohľade na výsledky porovnania v používaní zimných pneumatík vychádzajú mierne lepšie muži, keď sme zaznamenali takmer 60 percent kladných odpovedí (59,9 %) oproti 51,6 percentám u žien. Ukazovateľ veku nehrá na Slovensku tak významnú úlohu ako by sme čakali. V kategórii mužov využívajú najviac zimné obutie respondenti vo vekovej skupine 56 a viac rokov (64,6 %), naopak najmenej v kategórii od 18 do 30 rokov (53,3 %). U žien sú však najuvedomelejšie vodičky vo vekovej kategórii 31 až 55 rokov (58,2 %), naopak najmenej zimné pneumatiky používajú ženy vo vekovej kategórii 18 až 30 rokov.

Je poznať, že obyvatelia horských oblastí a starší občania prejavujú väčšiu dávku zodpovednosti, čo sa týka bezpečnosti cestnej premávky v zimnom období. Každopádne výskum ukázal, že počet vodičov používajúcich zimné pneumatiky nie je ani zďaleka uspokojivý. Rovnako je smutné, že tak vodiči v mestách ako aj mladší vodiči otázku adekvátneho vybavenia automobilu pri zhoršených poveternostných podmienkach neberú príliš vážne.

Zimná výbava do auta: 


A prečo Slováci nepoužívajú zimné pneumatiky? Dôvody sú nasledovné – 39,5 % respondentov uviedla, že v zime nejazdí, 25,5 % sa obhajuje tým, že jazdí iba v meste, 21 % tvrdí, že zimné pneumatiky sú príliš drahé, 10,2 % sa domnieva, že jazdí opatrne a 3,8 % má iný dôvod. Vysoké percento odpovedí, podľa ktorých vodiči nepoužívajú zimné pneumatiky kvôli tomu, že jazdia v meste, jasne ukazuje, že títo vodiči nepochopili zásadnú vlastnosť zimných pneumatík. Tou je lepšia priľnavosť pri teplotách pod 7 °C. To, ako vďaka týmto vodičom vyzerá dopravná situácia, vždy keď v meste napadne sneh, poznáme asi všetci. Názor, že zimné pneumatiky sú príliš drahé, môžeme pokojne označiť za mýtus, pretože cenová úroveň zimných a letných pneumatík sa líši iba o 5–15 %.

Najčastejším argumentom pre používanie zimných pneumatík je presvedčenie, že majú v zimnom období lepšie vlastnosti ako pneumatiky letné (49,8 %), nasleduje odpoveď „mal som ich v originálnej výbave automobilu“ (18,2 %), tretím najčastejším dôvodom je nariadenie zamestnávateľa používať zimné pneumatiky (15,8 %).

Názory Slovákov na to, kedy by sa mali zimné pneumatiky používať sa rôznili. Pozitívnym faktom je, že z ponúkaných piatich odpovedí zvolilo tú správnu najviac respondentov. Už menej uspokojivé je jej podiel na celkovom počte. Správnu odpoveď, že zimné pneumatiky by sa mali používať v období, keď teploty pravidelne klesajú pod 7 °C, zvolilo iba 33,3 % opýtaných. Z ďalších možností uviedlo 32,2 % respondentov, že zimné pneumatiky by sa mali používať v období od novembra do apríla, 18,1 % by ich použilo iba keby bol na vozovke sneh alebo ľad. Odpoveď v období od novembra do apríla sa javí ako logická, ale treba si uvedomiť, že letná behúňová zmes stráca priľnavosť pri teplotách pod 7 °C, preto čakať s výmenou pneumatík až na november by mohlo byť zradné, čoho jasným dôkazom je tohtoročný október.

Čím sa líši zimná pneumatika od letnej? Pri tejto otázke sme zaznamenali správnu odpoveď, že zimná pneumatika má vysoký počet záberových lamiel, iba u 17,2 % respondentov. Naopak absolútne nesprávnu odpoveď, že zimná pneumatika je z tvrdšej zmesi uviedlo až alarmujúcich 74,2 % vodičov! Opak je pravdou – zimná pneumatika je z mäkšej zmesi ako letná, a to z toho dôvodu, aby poskytovala vyššiu priľnavosť aj pri veľmi nízkych teplotách, kedy laicky povedané dochádza k tuhnutiu letnej behúňovej zmesi.Neznalosť technického riešenia zimných pneumatík dokresľuje ďalšia otázka, zisťujúca, čo podľa vodičov robí zimnú pneumatiku zimnou pneumatikou. 40,3 % odpovedalo, že to je použitá behúňová zmes, podľa 37,5 % dezén a behúňová zmes, podľa 12,2 % samotný dezén, až 10 % si myslí, že iba názov, pretože inak ide o totožnú pneumatiku ako je tá letná. V skutočnosti je však pre vlastnosti zimnej pneumatiky rozhodujúci jej dezén aj behúňová zmes.

Problém je však v tom, ako tvrdia mnohí odborníci, že zimná pneumatika stráca svoju účinnosť, pokiaľ je hĺbka dezénu nižšia ako 4 mm. To sa prejavilo i v prieskume, keď až 54,4 % vodičov označilo správnu odpoveď podľa odborníkov, teda 4 mm, a 21,1 % respondentov správnu odpoveď podľa zákona, teda 1,6 mm.

Prieskum ukázal, že ľudia vedia, že by sa zimné pneumatiky mali používať, ale bohužiaľ značná časť tak napriek tomu nerobí. Pokiaľ sa výrobcom pneumatík, podarí ľudí o týchto veciach viac informovať, potom veríme, že presvedčíme tých, ktorí zimné pneumatiky doteraz nepoužívali. A tí, ktorí ich už využívajú, budú vedieť, kedy ich správne používať. To všetko bude mať v konečnom dôsledku vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v zimnom období.