info@pneuzoom.sk
|
0918 863 129
|
Obchodné podmienky
|
Záručné a reklamačné podmienky
|
Doprava a doba dodania
|
Rady a tipy

Životnosť pneumatík

TROJROČNÁ PNEUMATIKA NIE JE STARÁ PNEUMATIKA!

Pneumatiky vyrábané v súlade s predpismi ETRTO sú produkty s dlhšou životnosťou, navrhnuté sú tak, aby sa zabránilo prirodzenému stárnutiu pneumatík. Pneumatiky sa vyrábajú v súlade s predpismi ETRTO!

TESTY PNEUMATÍK V ZÁVISLOSTI OD ICH VEKU

Testy plnej funkčnosti pneumatík v závislosti na ich veku pravidelne uskutočňujú technologické strediská výrobcov pneumatík. Špeciálne testy ukážu, ako sa pneumatiky chovajú na mokrom a suchom povrchu, počas brzdenia a v prípade, že dôjde k aquaplaningu.

ANALÝZA

Analýza výsledkov testov ukazuje, že neexistuje žiadny rozdiel v správaní medzi úplne novými pneumatikami a nepoužitými pneumatikami, ktoré sú rok, dva, tri staré, v prípade, že boli správne skladované.
Toto doporučenie zverejnila asociácia JATMA (Asociácia japonských výrobcov automobilových pneumatík) a akceptujú ho všetci automobiloví výrobcovia. V USA toto doporučenie zverejnili spoločne firmy Michelin, Continental a Bridgestone. V Európe zverejnila spoločnosť Bridgestone doporučenie, ktoré je identické s doporučením spoločnosti Michelin.

NASLEDUJÚCE DOPORUČENIE PLATÍ PRE PNEUMATIKY URČENÉ PRE OSOBNÉ A ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ S OZNAČENÍM C ALEBO LT.

Pneumatiky sa skladajú z najrôznejších typov materiálov a pryžových zmesí, ktoré majú
výkonnostné vlastnosti dôležité pre riadne fungovanie pneumatiky ako takej. Vlastnosti
týchto komponentov sa v priebehu času vyvíjajú. U každej pneumatiky táto evolúcia závisí
od celej rady faktorov, ako sú napríklad počasie, podmienky, v akých sa pneumatiky
skladujú, a podmienky, v akých sa pneumatiky používajú (zaťaženie, rýchlosť, tlak, údržba, atď.) a ktorým sú pneumatiky v čase, kedy sa používajú, vystavované. 

Vývoj stavu v závislosti na okolitých podmienkach môže byť rôzny, takže predpovedať presne životnosť
určitej pneumatiky vopred nie skrátka možné.
Z tohto dôvodu sa okrem pravidelných kontrol stavu a tlaku pneumatík spotrebiteľom
doporučuje, aby kontrolu stavu pneumatík na osobných a ľahkých nákladných vozidlách,
vrátane kontroly stavu ich rezerv, pravidelne uskutočňoval kvalifikovaný špecialista, napr.
predajca pneumatík, ktorý zhodnotí, či je vhodné pneumatiku naďalej používať. Pneumatiky, ktoré sa používajú 5 a viac rokov by mal odborný pracovník skontrolovať minimálne raz za rok.

Zdôrazňujeme, že je dôležité, aby spotrebiteľ sledoval stav pneumatiky nielen vizuálne a tlak hustenia, ale takisto všetky zmeny v dynamickom správaní, napr. rýchlejšie opotrebovanie pneumatík, hlučnosť a vibrácie, ktoré by mohli byť známkami toho, že pneumatiku je potrebné vyradiť z prevádzky.

Nie je možné vopred stanoviť, že pneumatiky je potrebné vymeniť vtedy a vtedy, pretože
dosiahli určitý vek. Všeobecne ale platí, že čím staršia pneumatika, tým väčšia je
pravdepodobnosť, že ju bude potrebné vymeniť kvôli zmenám, ktoré v nej nastali v dôsledku používania, alebo z iných dôvodov, ktoré sa objavia pri kontrole alebo behom používania.

Väčšinu pneumatík je potrebné vymeniť skôr ako po desiatich rokoch, avšak doporučuje sa, aby každá pneumatika, ktorá je stará 10 rokov a viac od dátumu výroby (a to platí aj pre rezervu), bola vymenená z bezpečnostných dôvodov, a to aj vtedy, keď pneumatika vyzerá v poriadku a dezén nie je natoľko opotrebovaný, aby ju bolo nutné vymeniť.

U pneumatík, ktoré spotrebiteľ nadobudol ako prvovýbavu nového vozidla, sa doporučuje
postupovať podľa doporučení výrobcu vozidla pre výmenu pneumatík, pokiaľ nejaké existuje
(avšak nepoužívať tieto dlhšie ako 10 rokov).

Dátum výroby pneumatiky sa uvádza na bočnici každej pneumatiky. Spotrebiteľ by si mal na pneumatike nájsť kód, ktorý začína písmenami DOT a končí týždňom a rokom výroby. Napríklad kód „DOT 2211“ znamená, že pneumatika bola vyrobená v 22. týždni (máj) roku 2011.