info@pneuzoom.sk
0918 863 129
Obchodné podmienky
Záručné a reklamačné podmienky
Doprava a doba dodania

Záručné a reklamačné podmienky

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v našom internetovom obchode , čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra. 
Kupujúci má právo požadovať odstránenie závad v prípade, že je to možné, alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné závady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu poškodeného tovaru za nový, alebo na vrátenie peňazí. Prípadné reklamácie si môže spotrebiteľ uplatňovať napríklad  písomne , osobne na pobočke, telefonický (info@pneuzoom.sk). Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Marek Bednár - BENAD je SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA /SOI/- INŠPEKTORÁT SOI PRE Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, www.soi.sk. alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk ); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.