Tabuľka rýchlostných indexov

Index A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
km/h 10 15 20 25 30 35 40
Index B C D E F G J
km/h 50 60 65 70 80 90 100
Index K L M N P Q R
km/h 110 120 130 140 150 160 170
Index S T H V W Y Z
km/h 180 190 210 240 270 300 nad 240